Tussenkomst overheid

Stoppen met roken onder begeleiding van een tabakoloog

De tabakoloog bekijkt samen met jou hoe je rookgedrag in elkaar zit en op welke manier je dit het beste kan afleren.
Daarbij krijg je informatie, persoonlijk advies en begeleiding bij het voorbereiden, het stoppen op zich en daarna het volhouden niet meer te roken.

 

 

Erkenning als tabakoloog

De terugbetaling geldt enkel voor een begeleiding door een erkend tabakoloog of arts. Erkende tabakologen hebben een opleiding gevolgd en zijn erkend door de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT).

 

Wie kan zich laten begeleiden?

Iedereen die wil stoppen met roken kan zich laten begeleiden. Zowel individuele rookstopbegeleiding als een begeleiding in groep is mogelijk.

Financiële tussenkomst van de Vlaamse Overheid voor de begeleiding

Vanaf 01/01/2017 geldt voor rookstopbegeleiding in Vlaanderen de derdebetalersregeling. Je betaalt enkel het remgeld aan de tabakoloog. De rest wordt rechtstreeks door de Vlaamse Overheid betaald. Elke inwoner van Vlaanderen heeft recht op gedeeltelijke terugbetaling voor rookstopbegeleiding?
Op hoeveel uur heb je jaarlijks recht?
• 4 uur/jaar voor een individuele begeleiding
• 12 uur/jaar voor een begeleiding in groep
Wat kost een individuele begeleiding? €7,50/15 minuten of €1/15 minuten indien je kan genieten van het recht op verhoogde tegemoetkoming (indien de code op de klever van je mutualiteit onderaan de codes: 111/111 of 121/121 of 131/131 vermeldt of als je jonger bent dan 20).
Een begeleiding in groep? €1/15 minuten of €0,50/15 minuten indien je kan genieten van het recht op verhoogde tegemoetkoming (zie hoger).